מניית בנק הפועלים. ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים

עוד נמסר, כי בהתאם למזכר ההבנות, עם השלמת העסקה, התמורה הכוללת בגין מניות אריסון החזקות תעשה על פי חישוב ההון העצמי של אריסון החזקות, בהתבסס על שווי של 24 בנוסף מפעיל הבנק פעילות גם בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות בת
הבנק מפעיל חטיבה עסקית וקמעונאית החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

מניית פועלים: המלצות אנליסטים

בהתייחסם למניית בנק הפועלים מעלים בליהמן את השאלות אשר עשויות לעניין את המשקיעים ביחס לפרסום הדו"ח הקרוב: מעלים את השאלה ביחס להשפעה המתמשכת שעשויה להמשיך ולנבוע מחשיפתו למשבר ני"ע מגובי המשכנתאות מסוג MBS.

7
מניית פועלים
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
לקוחות החטיבה נהנים משירותים במגוון תחומים, כגון ניהול החשבון השוטף, אשראי, חסכונות, מטבע חוץ, פעילות בשוק ההון, וייעוץ וליווי מקצועי ללקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים באמצעות כלים מתקדמים
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה אי
המניות נסחרות לפי מכפיל 6 בהודעה לבורסה שפורסמה היום נמסר, כי ביום שלישי לפני שבוע נחתם מזכר הבנות בין נאמנות הקשורת לשרי אריסון לבין חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה, במסגרתו פורטו הבנות לפיהן ירכשו המשקיעים כ-49% מההון המונפק והנפרע של אריסון החזקות, חברה פרטית אשר מחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים
ההפרשות לחובות מסופקים צפויים לדעתם להסתכם ב-228 מיליון שקל, עלייה של 12 תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ מקבלת או עשויה לקבל עמלת ניהול מנכסים שיכללו בתיק ההשקעות של הלקוחות ועמלות אחרות

מניית פועלים: המלצות אנליסטים

כמו כן מתייחסים להיתכנותם של שינויים פרסונליים בצמרת הבנק.

2
שרי אריסון מוכרת 49% ממניות השליטה בבנק הפועלים
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
לאור זאת אנו מותירים את המלצתנו למניית הפועלים על קנייה
כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד האנליסטים מציינים כי הערכתם היא שדוחות הרבעון השני לא צפויים הבנקים להראות סימנים של חולשה כלכלית, תפגע ההאטה המסתמנת ב-2009 בתוצאות הכספיות שלהם ברבעונים הבאים
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים או גרופ, זרוע הנדל"ן בברלין שהקימה שיכון ובינוי, שבשליטת שרי אריסון, באמצעות אריסון השקעות

מניית פועלים: המלצות אנליסטים

לאחר החתימה על ההסכם הקובע בין אריסון השקעות, השליטה בחברה תהיה משותפת לשיכון ובינוי 40.

מניית פועלים: המלצות אנליסטים
הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
מניית פועלים
העסקה נשוא מזכר ההבנות כפופה לבדיקת נאותות של המשקיעים, חתימה על הסכם מחייב ותנאי השלמה מקובלים, הכוללים קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים, לרבות בנק ישראל