פקודת בתי הסוהר. חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

בנוסף מחייב התיקון את המדינה להקצות לכלל האסירים מיטה, מזרן ושמיכות, ולאפשר להם להחזיק חפצים אישיים
תיקון לפקודת בתי הסוהר המעגן בחקיקה לראשונה תנאי כליאה הולמים לכלל האסירים בישראל, ביניהם האסירים הביטחוניים, וקובע מפורשות כי אסור שתנאי הכליאה יפגעו בבריאות האסירים או בכבודם בין היתר קובע החוק כי אסירים זכאים לתנאי תברואה הולמים המאפשרים שמירה על ניקיון אישי, וכי הם זכאים לטיפול רפואי ולתנאי השגחה מתאימים לפי דרישת הרופא

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

סעיף נוסף מקנה לכל אסיר זכות להליכה יומית באוויר הפתוח, וכן זכות לפעילות פנאי וחינוך.

8
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
עוד מחייב החוק את המדינה לבחון אפשרויות שיקום לכל אסיר שהוא אזרח או תושב ישראל
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

.

11
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),

.

17
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42),