וארשתיך לי לעולם. וארשתיך

וְנֶאֱמַר: "וְאֵרַשְֹתִּיךְ לִי לְעוֹלָם וְאֵרַשְֹתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים אכן כאשר ×× ×• מסתכלים × ×¨××” ×œ× ×• שכל הדברים ×”×¨×•×—× ×™×™× הם פחות מאשר הדברים המעשיים, שכן ×× ×• חיים ברובד של החיים המעשיים
אפשר כבר בשלב זה לפתוח את הדיון בשאלה מה ×”××¤×™×•× ×™× המיוחדים של תקופת האירוסין בלי לדייק בשלב זה מהו השלב הזה ×ž×‘×—×™× ×” הלכתית ומה ההתמודדויות ומה ×”×”×–×ž× ×•×ª שתקופה מיוחדת זו מכילה בתוכה

קטגוריה:הושע ב כב

· אלו התמודדויות יכולה להביא עמה תקופת האירוסין? הרב יהושע וויצמן, "קשה זיווגם" יש הבדל גדול בין אירוסין לבין × ×©×•××™×Ÿ, שאירוסין הוא קשר ×¨×•×—× ×™ יותר, ועדיין ×‘× ×™ הזוג אסורים זה על זה, ××ž× × הם כבר קשורים, ואילו × ×©×•××™×Ÿ זה כבר קשר יותר מעשי.

קטגוריה:הושע ב כב
וְנִזְכֶּה לְקַיֵּם מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: "בְּטַח בַּה' וַעֲשֵֹה טוֹב שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה" תהילים לז, ג
וארשתיך לי לעולם
מאחלים אנו לכם, שיהא ב יתכם בית של שלום ורעות בית בו תשרה השכינה, יום יום, שעה שעה
קטגוריה:הושע ב כא
תשובות ×”×’××•× ×™×, הרכבי, חלק א סימן קיג וכתב רב האי גאון ז"ל, הוי יודעים כי הפסד גדול אצלכם בזה, שיש לכם ×ž× ×”×’ לקדש אשה שלא בשעת הכתובה או שטר אירוסין, וממאה ×©× ×” לא × ×©×ž×¢ בבבל כזאת
אלא שאין ×›×•×•× ×ª הפסוק שלא יהיו × ×™×©×•××™×Ÿ כלל, אלא השאיפה היא שגם בתוך חיי ×”× ×™×©×•××™×Ÿ ישמר הקשר ×”×¨×•×—× ×™ של תקופת האירוסין תגיות: אהבה, זוגיות רמב"ם, הלכות אישות א, א- ג א
וכיון ×©× ×§× ×™×ª האשה ×•× ×¢×©×™×ª מקודשת אע"פ שלא × ×‘×¢×œ×” ולא × ×›× ×¡×” לבית בעלה, הרי היא אשת איש, והבא עליה חוץ מבעלה חייב מיתת בית דין, ואם רצה לגרש צריכה גט וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת ה'" הושע ב, כא-כב

וארשתיך לי לעולם

וִיקֻיַּם מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: "וְיוֹדוּ שָׁמַיִם פִּלְאֲךָ ה' אַף אֱמוּנָתְךָ בִּקְהַל קְדֹשִׁים" שם פט, ו.

17
נאומים בקצרה
עם טעמים נוסח הפסוק לפי : וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י לְעוֹלָ֑ם וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִי֙ בְּצֶ֣דֶק וּבְמִשְׁפָּ֔ט וּבְחֶ֖סֶד וּֽבְרַחֲמִֽים׃ תרגום יונתן " בצדק ובמשפט" - שתתנהגו בהן " ובחסד וברחמים" - שיבא לך מאתי על ידיהם באברהם אבינו כתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' לעשות צדקה ומשפט וכנגדן נתן לבניו חסד ורחמים מאת הקב"ה שנאמר ונתן לך רחמים ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד שם יז פסקו מן הצדקה והמשפט כמו שנאמר ההופכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו אף הקב"ה אסף מהם החסד והרחמים שנאמר כי אספתי את שלומי מאת העם הזה את החסד ואת הרחמים וכשיחזרו לעשות צדקה ומשפט שנאמר ציון במשפט תפדה וגו' הקב"ה מוסיף עליהם רחמים וחסד ועושה אותן עטרה לארבעתן ומושיבן בראשן וארשתיך: כנגד מה שאמר : " אשת זנונים"
קטגוריה:הושע ב כב
חשוב מאוד שקשר זה יימשך גם לתוך חיי ×”× ×™×©×•××™×Ÿ
קטגוריה:הושע ב כב
קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה ×ž×›× ×™×¡×” לביתו ובועלה ×‘×™× ×• לבין עצמו ותהיה לו לאשה, כיון ×©× ×ª× ×” תורה × ×¦×˜×•×• ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה ×™×§× ×” אותה תחלה ×‘×¤× ×™ עדים ואחר כך תהיה לו לאשה ×©× ××ž×¨: "כי יקח איש אשה ובא אליה" דברים כב, יג