המרכז לגביית קנסות. בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)

מדובר במערכת מחשוב בטכנולוגיה מתקדמת הכוללת אתר אינטרנט אינטראקטיבי בנוסף, ישנה לשכת מסלול מקוצר
הגורם המוסמך יכול להיות שהוא הגורם השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל - שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל מטרת התיקון היא להסמיך את רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, ב לשלוש שנים, לתת הפטר ל"חייבים מוגבלים באמצעים" שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים

בקשה לביטול או הפחתה של ריבית פיגורים על חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הסדר חוב) (הליך)

חוק המרכז לגביית קנסות תוקן פעם נוספת ובמסגרת התיקון הוסדרו בחוק הליכים רבים אותם ניתן לנקוט נגד החייבים, לרבות הטלת הגבלות בדומה לאלה שניתן להטיל לפי חוק ההוצאה לפועל.

4
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
תיקון 48 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לקיים דיונים כגון חקירת יכולת, דיוני הבאה ומאסר, באמצעות היוועדות חזותית וידאו קונפרנס לאחר שנתנה הסכמת החייב לנהל את הדיון בדרך זו
רשות האכיפה והגבייה
תיקון שהוכנס בחוק הכניס סעיפי "סל" אשר הלכה למעשה מאפשרים למרכז לגבות כמעט כל חוב לאוצר המדינה
רשות האכיפה והגבייה
עורכי דין יכולים באמצעות כרטיס חכם לצפות בתיקים ולהגיש מסמכים, לפתוח תיקים ולהגיש בקשות
על פי התיקון לחוק, רשם יכול לתת הפטר לחייב שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר, לפחות; סך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, עומד על 800,000 שקלים חדשים או פחות; אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; והוא עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; אין בקשת שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו גביית פיצוי לנפגעי עבירה — במסגרת הליכים פלילים המתנהלים בערכאות השונות של בתי המשפט, מטילים בתי המשפט בגזר הדין, בין היתר, תשלום לקורבנות העבירה
על פי המבצע ניתנת הנחה של 40% על כל הקנסות שצברו פיגורים למשך 4 חודשים

רשות האכיפה והגבייה

אם לא שולם החוב, הוא מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

בקשה לביטול או הפחתה של ריבית פיגורים על חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הסדר חוב) (הליך)
ישנן לשכות הוצאה לפועל באילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שאן, דימונה, הרצליה, חיפה, חדרה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, נצרת, נתניה, עכו, עפולה, פתח תקווה, צפת, קריות, קריית גת, קריית שמנה, ראשון לציון, רחובות, רמלה ותל אביב
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
תיקון לחוק המרכז - הפחתת תוספות הפיגור על חובות במרכז לגביית קנסות
רשות האכיפה והגבייה
בנוסף נגבים בהוצאה לפועל חיובים אחרים שדינם כדין פסק דין כגון שטרות ומשכנתאות
עד כה הוגשו אלפי בקשות לקבלת הפטר ונתנו מאות הפטרים המרכז גובה חובות עבור משרדי ממשלה רבים, עם זאת לדוגמה מפעילה מנגנון גבייה עצמאי ואינה גובה באמצעות המרכז
חוק המרכז לגביית קנסות מפרט את החובות אותם ניתן לגבות באמצעות המרכז התיקון בא לסייע לאלפי חייבים שמטופלים במערכת ההוצאה לפועל ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים

בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)

המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הוקם בשנת 1995 ופועל מכוח , התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו מכוחו.

תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
על פי חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, גובה המרכז חובות רק עבור משרדי ממשלה ורשויותיה, אולם על מנת לחסוך מקורבנות העבירה את ההתמודדות בפתיחת תיק הוצאה לפועל ובניהולו באופן עצמאי, תוקן חוק המרכז באופן המסמיך אותו לגבות את כספי הפיצוי עבור קורבן העבירה מבלי שיהיה מעורב בהליך
פיצוי כספי מהמרכז לגביית קנסות לקטין נפגע עבירה (זכות)
התיקון מתמקד בחייבים מוגבלים באמצעים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות, שעומדים בצו החיוב בתשלומים, אך גם עמידתם בו לא תביא לשיקומם
בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
תיקון החוק נקבע כהוראת שעה לשנתיים