קוטר במעגל. [גיאומטריה] הוכחת קוטר במעגל [בכללי לא דווקא קשור ממש לתרגיל]

או בדף העוסק רק בזה: BAC היא זווית משותפת לשני המשולשים
הוכחה O הוא מרכז המעגל החסום במרובע ABCD אם אחד הקודקודים לא נמצא על המעגל המרובע לא נקרא " חסום במעגל"

מרובע חוסם או חסום במעגל

פתרון נעביר את הרדיוסים OB, OD.

24
משפטים גאומטריים במעגל
נראה כיצד הנתון ש AC הוא חוצה זווית עוזר לנו לפתור את התרגיל
מעגל
פתרון וידאו: תרגיל 4 מרובע ABCD חוסם מעגל שמרכזו O
משפטים גאומטריים במעגל
תרגילים 7 תרגילים בנושא מרובע חסום במעגל תרגיל 1: האם ניתן לחסום במעגל את המרובעים הבאים? מיתרים השווים זה לזה נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל
אם לישר אין נקודות חיתוך עם המעגל, הוא נקרא ישר חיצוני למעגל נקודות הקרובות למצב כזה עשויות לגרום לאי-יציבות בחישוב המעגל החוסם
לכן מרכז המעגל של המרובע ABCD נמצא בנקודת המפגש של חוצה הזווית מכאן שBH מקביל לPC BHCP הוא מקבילית, 2 זוגות צלעות מקבילות

המעגל והעיגול

ואז נוכל לחשב את הרדיוס באחד מהמשולשים OBE, OCE.

18
המעגל והעיגול
תרגיל 6 AB,AD הם שני משיקים למעגל
[גיאומטריה] הוכחת קוטר במעגל [בכללי לא דווקא קשור ממש לתרגיל]
בחינוך בא רעיון ההתכנסות במעגל לידי ביטוי גם ב, וב
מעגל חוסם
הסרטונים מחולק גם לסרטונים קצרים יותר, כך שאם תרצו לצפות רק בחלק מסוים תוכלו לעשות זאת בהמשך הדף