חוק המקרקעין נבו. חוק המקרקעין (חוק)

רישום תקנון לבית משותף 85 המפקח על בתים משותפים ב אחראי לבדיקת מצבים בהם יש ניגודי אינטרסים כאלה, והוא יושפע רבות מהעמדה התכנונית של הוועדה המקומית לגבי ההתנגדות
החלפת רכיב העשוי אסבסט, מותנית בכך שיוחלף ברכיב שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29 ה לתקנות אבק מזיק הדפדפן שלך מיושן ולא נתמך תוכנת הדפדפן היא התוכנה שבאמצעותה גולשים באינטרנט

חוק המתווכים במקרקעין (חוק)

הערה על נכסי הקדש ציבורי 31.

30
תוספת לדירה קיימת: מטרת ומה אומר החוק בעניין
כשעושים הסבות שכאלו לממ"ד חשוב לקחת בחשבון את שימוש החדר בעת סכנה
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
בחלק מהמקרים נענה בג"ץ לעתירה, והורה על הריסת בתים לדוגמה, שכונת האולפנה ובתי דריינוף ב, המאחז , תשעה בתים ב ועוד
חוק המקרקעין (חוק)
נטען שמכיוון שבעלי הקרקעות זכו בקרקע מכוח חזקה הרי שאם אינם משתמשים בה הם איבדו את זכותם, כמו שדייר מוגן מאבד את זכותו אם אינו גר בדירה
כיון שלא ניתן לפרט רשימה של כלל פרטי העזר נקבע סעיף סל הכולל דוגמאות לרכיבי עזר שהם שימוש נלווה וטבוע לבניין או לקרקע, כגון מצלמות, גופי תאורה, מתקן חניה לאופניים, צופר אזעקה, ובלבד שאין בהם תוספת שטח בנייה, אינם כוללים בניית מבנה נלווה וכן בתנאים נוספים הקבועים בסעיף סעיף 46 לתקנות האג אשר ישראל צד להן ומהוות ממילא משפט בינלאומי מנהגי ולכן הן חלק ממשפטה הפנימי של מדינת ישראל מגן על זכות הקניין של תושבי שטח כבוש
משמעות הדבר היא כי מאוגוסט 2014 ניתן פטור מהגשת בקשה להיתר למבנים ועבודות שונות המפורטים בתקנות פסק הדין ניתן כשנה וחצי לאחר הדיון האחרון בעתירה

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.

חוק המקרקעין
כן נקבע בסימן זה פטור מהיתר לפרטי עזר נלווים אשר יש לגביהם מגבלות שונות למשל להתקנת סורגים, לפתחים ולחלונות בבניין, בתנאים המפורטים בתקנות
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) 2011
התקופה נקבעה כך שבמשך שנה אחת לא ניתן יהיה להציב מבנה זמני לתקופה העולה על 120 ימים, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר בהנחיות המרחביות
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)
כפתרון למצב זה יזמו חברי כנסת ממפלגות הימין שינוי חקיקה, שיימנע פסיקה המחייבת הריסת בתים בהתנחלויות ביהודה ושומרון