פנטזי מניה. מניית כן פייט ביופרמה

מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
בין השנים 2018-2019 אסטרטגיית החברה, ביומילק בע"מ לשעבר פנטזי נטוורק , היתה לפעול כחברת השקעות וניהול בחברות מתחומים שונים כגון תחום הפעלת תחנות הדלק, תחום הקנאביס ותחום משחקי הפנטזי רכיבים אלה ייחודיים לחלב אם, ומהווים את הרכיב השלישי בריכוזו אחרי לקטוז ושומן מבין הרכיבים המוצקים למעט מים

ביומילק

החברה קיבלה החלטה על שינוי אסטרטגי באופן השקעותיה, כך שתפעל לאתר ולקדם עסקת מיזוג, חלף ביצוע עסקאות השקעה.

22
מניית כן פייט ביופרמה
בעקבות השינוי שחל בעיסוקה של ביומילק, שונה הסיווג הענפי שלה מהשקעה ואחזקות לענף טכנולוגיה-פודטק
מניית כן פייט ביופרמה
אוליגוסכרידים הינם פחמימות מורכבות הקיימות בחלב אם
מניית כן פייט ביופרמה
בתוך כך בפבר' 2021, הושלמה עסקת מיזוג לפיה מחזיקה כיום החברה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של ביומילק טכנולוגיות, בתמורה להקצאת מניות ביומילק פעילה בתחום פיתוח טכנולוגיות המזון ומפתחת: - תהליך תעשייתי לייצור חלב בקר מתורבת, קרי ייצור חלב ללא צורך בחליבת הבקר
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד

מניית כן פייט ביופרמה

.

מניית כן פייט ביופרמה
מניית כן פייט ביופרמה
מניית כן פייט ביופרמה

מניית כן פייט ביופרמה

.

8
ביומילק
מניית כן פייט ביופרמה
ביומילק