יונתן זקס. Sacks, Jonathan, 1948

לדעתו לימוד מדעים חייב להשתלב עם לימוד התורה מבין הטקסטים הדתיים שנתקדשו בתודעתנו, טקסט זה הוא אולי המוזר ביותר
הרה זקס היה פעיל בדיאלוג בין-דתי בממלכה ועסק בחשיבותה של האמונה היהודית בעולם המודרני, נושא שעליו חיבר ספרים רבים לפני כשלושה שבועות בישר הרב זקס כי הוא חולה בסרטן, ובקש מהציבור להתפלל עבורו

יונתן זקס

מדרש חז"ל אומר שאלוהים "כפה הר כגיגית" על בני ישראל כדי לחלץ מהם הסכמה לקבל את התורה.

20
הרב יונתן זקס הלך לעולמו
במבט ראשון, החידוש הוא התוצר: המשכן, ביתה הנודד של השכינה במסעות ישראל במדבר
דעתו ועומק ליבו חיברו הלך לעולמו הרב לורד יונתן זקס
שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, כתבה הערב כי קולו של הרב היה אמיץ וייחודי
יונתן זקס (כדורסלן)
הוא הוציא תרגום ופירוש ל ב
ב-2005 הוענקה לו אבירות, וב-2009 צורף לבית הלורדים בתואר הברון זקס מאולדגייט הרב יונתן זקס, אחד מגדולי אנשי הרוח היהודים בבריטניה ובעולם היהודי הלך לעולמו בשבת לאחר שלפני חודש הודיע שחלה במחלת הסרטן
בין יסודות הגותו מנה את "היהדות כקול של התקווה בשיחה האנושית, בניגוד לשיח של הטרגדיה היוונית" מצד אחד, חג זה, יותר מכל חג אחר בתורה, מזוהה עם שמחה

דעתו ועומק ליבו חיברו הלך לעולמו הרב לורד יונתן זקס

ליבי עם אלמנתו ועם המשפחה כולה.

12
Sacks, Jonathan, 1948
אך אפשר לטעון כי אפילו יותר מהתוצר, החידוש הוא בתהליך; … צירוף המילים "נעשה ונשמע" המופיע לקראת סוף פרשתנו הוא מן הנודעים ביהדות
Sacks, Jonathan, 1948
היה פעיל בדיאלוג בין-דתי בממלכה ועסק בחשיבותה של האמונה היהודית בעולם המודרני, נושא שעליו חיבר ספרים רבים
יונתן זקס (כדורסלן)
רבי עקיבא רואה במצווה הזאת "כלל גדול בתורה"