עצת אחיתופל. דוד ואחיתופל / יהודה איזנברג

לא פחות מכן, נרגשים אנו למקרא הצוואה שציווה למשפחתו "ויצו אל ביתו" , בטרם כרך את החבל סביב צווארו לסברה זו יש רמזים בדברי חז"ל סנהדרין, ק"א, ע"ב; "ילקוט שמעוני", ש"ב, קנא
הוויכוח נובע ממחלוקת בהערכת המציאות: אחיתופל גורס שדוד עייף ויגע, ולכן קל יהיה לנצל את המומנטום ולהכריעו, ואילו חושי טוען שהוא דרוך ומוכן לקרב או, שמא, כדברי " אנציקלופדיה מקראית", "הוא מצא שעת כושר בפרוץ מרד-אבשלום להתנקם בדוד על החרפה שהמיט על משפחתו במעשה בת-שבע

עצתו הטובה של אחיתופל

ואכן - עצה זו הייתה עצה טובה, והיא התקבלה על דעתם של אבשלום וזקני ישראל.

עצתו הטובה של אחיתופל
אמנם אחיתופל התאבד שלם בנפשו - אך שילם מחיר כבד
שמואל ב, יז
אנציקלופדיה יהודית דעת
עצתו הראשונה הייתה שאבשלום יבוא על עשר אביו שנותרו בבית לעיני ישראל, כדי שידעו שאיננו מתכוון לחזור בו מהמרד, והדבר יחזק את מעמדו אצל אלו שפוחדים מתגובתו של דוד
אך, אנו מבקשים לשאול: מה גרם לו ליועץ להחליט החלטה כה מרה? אך, עוד אנו נרמזים מהכתוב, שאיש נאמן לאלוהים היה אחיתופל, שזבח זבחים לאלוהים בזמן בו שכנעו אבשלום לעקור למחנהו כאשר תכנן אבשלום את המרד, משך אחריו את אחיתופל: "וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ והעם הולך ורב את אבשלום" שמואל ב, טו יב
תכנית אחיתופל הייתה להשתלט על אבשלום ואחרי הצלחת המרד לחסל אותו ולהמליך את שלמה בפשטות, כוונת הדברים היא שכל מי שישמע על ניצחונו של דוד על הצבא שאחיתופל מעוניין לשלוח כעת, לבו יימס, אף אם הוא גיבור כארי עיין רש"י

עצת אחיתופל

.

2
נביא
עצת חושי הארכי הפילה את אבשלום בפח
אחיתופל
אף יותר מזאת: רהב לבו של אבשלום וסגידתו לכוח מסופרים בפרוטרוט בסיפור המרכבה והסוסים וחמישים הרצים לפני המלך — אורַח מלכות ראוותני שסיגל לעצמו אבשלום ט"ו, 1
עֲצַת אֲחִיתֹפֶל