عاشق ومعشوق. عاشق ومعشوق

وِلا : دوستی ، محبت بسم الله الرحمن الرحیم اشازنوش ۳ کفیطیوش ۳ دبراوش ۳ قیوش ۳ ثنوش ۳ قنوش ۳ شجکیوش ۳ هبوش ۳ طقطقوش ۳ توکلوا یا خدام هذه اسماء و اجلبوا قلب فلان بنت فلان الی فلان بن فلان الوحا ۳ العجل ۳ الساعه 12 دعای برگرداندن شخص عزیمت زیر رو در روز چهار شنبه ساعت شمس یا مشتری بنویس در همان روز هم در آتش بیانداز تا مطلوب به محبت و عشق تو گرفتار شود
» دقت فرمایید در وقت طلوع آفتاب روز جمعه با زعفران و گلاب نوشته شود بدین فضله اش دراز کنید

قصيدة

بسیاری ازما دچار اشتباه شده وبه سببِ داشتن ِ فهم ودرک ِ ضعیف،خیر وشرّ ِ خودمان راتشخیص نمی دهیم.

دعاي عاشق كردن معشوق از راه دور
نفی آن ازفرشته،سالبه به انتفای موضوع است
عاشق و معشوق
اصلا اگر خدا قابل اعتماد نباشه چه مشکلی از ما حل میشه ؟ اگه عدالت گاهی وقتا اجرا بشه و گاهی وقتا نشه , اگه بار کج گاهی به منزل نرسه و گاهی برسه ـ اگه خدا گاهی با حق باشه و گاهی نباشه ـ ما رو چی میتونیم حساب و برنامه ریزی کنیم
۱۲ دعای سریع الاجابه برای بازگرداندن معشوق
و تنها زمانی قادر به پرواز خواهیم بود که در آغوش هم باشیم
در نتیجه به باور آنها ارای دیوانه چشم ونوس زیبا را کور کرد
بلکه منظور من اشاره به یک مقاله تفصیلی توام با استدلال بود و نه "دیکته نظر شخصی" که این است و جز این نیست من این دلق مُرقّع رابخواهم سوختن روزی که پیرمی فروشانش به جامی برنمی گیرد

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹

حتی ترس روز رستاخیز هم با عشق خدا قابل تحمل و ساده میشه.

عاشق ومعشوق
گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳
در عشق افتادن مردم به گردن قوه ی جاذبه ی زمین نیست
گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹