תקנות הסגר. מה המרחק שמותר לצאת מהבית וכמה הקנס? • תקנות הסגר המלאות

זאת, אף שבממשלה אמרו כי הסגר - שכולל גם את סגירת מערכת החינוך - יימשך לפחות שלושה שבועות, עד אחרי שמחת תורה ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן
אניה תיחשב כחשודה אם פרץ בה מקרה חולירע בעת הפלגתה או במשך הנסיעה, ולא פרץ בה כל מקרה במשך חמשת הימים שלפני בואה; האניה תוסיף להיחשב כנגועה עד שייעשו בו אמצעי הבדיקה המפורטים בתקנות אלה

תקנות ההסגר

מותר להטיל את אמצעי הפיקוח דלקמן על נוסעים העוברים דרך גבולי היבשה: א מותר להטיל על נוסעים פיקוח רפואי שיימשך לא יותר משמונה ימים למן היום האחרון שבו היה החולה מועד לחשש הידבקות; ב נוסעים החשודים במחלת קדחת דינג שנמשכה פחות מחמשה ימים - לבודדם בהתאם להוראות ההסגר בתנאים שיגנו עליהם בפני עקיצות יתושים עד שיעברו חמשה ימים מאז נראה בהם הנגע.

1
תקנות ההסגר
איסור על פתיחת מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו, למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בחוק
בדרך להגבלות נוספות: תקנות הסגר, וההחמרות האפשריות
ימות חג ציבוריים יהיו אותם הימים שיוכרזו מזמן לזמן כימות פגרא ציבוריים בצו מאת שר האוצר עפ"י סעיף 2 מפקודת המכס
אסור לשהות בבית של אדם אחר, מותר לנסוע
צמצום ההיתר לצאת לצורך טיסה מחוץ לישראל למי שרכש כרטיס טיסה החל מכניסת התקנות לתוקף, למעט למטרות המפורטות בתקנות או באישור מנכ"ל משרד התחבורה
ייסגרו מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית אמצעי בדיקה מיוחדים במחלות המפורטות בתקנה 2 54
לימודים כרגיל בגילאי 0-6 ובכיתות א-ד ו יא-יב קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל 1,000 מטר, למעט חריגים כמו: יציאה להתחסן, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב , העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית בכפוף למגבלת ההתקהלות

תקנות הסגר

אניות נגועות בקדחת צהובה ייעשו בהן אמצעי הבדיקה דלקמן: א בדיקה רפואית; ב את החולים יורידו, וחולים שמחלתם לא ארכה יותר מחמשה ימים יבודדום בצורה שתמנע את הידבקות היתושים; ג את שאר האנשים היורדים אל החוף יעמידו לשמירה או לפיקוח ללא יותר מששה ימים החל מיום ירידתם; ד האניה תעגון במרחק של מאתים מטר לפחות מן החוף המיושב ובמרחק כזה מסירות החוף פונטונים שאין בו כדי לאפשר לסטיגומייה לקרב אליה; ה השמדת היתושים בכל פרק גידול שהם נמצאים בו תיעשה באניה, ועד כמה שאפשר לפני פריקת המטען.

13
עד 1000 מטר מהבית: תקנות הסגר המלאות
אם הוכרזה האניה כנגועה או כחשודה רק מחמת שפרץ בה מקרה שנראים בו הסימנים הקליניים של החולירע ואם שתי בדיקות בקטריולוגיות שנעשו בהפסקה של מעת לעת אחת מחברתה לא גילו מציאות חולירע או טיפחות חשודות אחרות, תיחשב האניה כאניה בריאה
עד 1000 מטר מהבית: תקנות הסגר המלאות
בנוגע למקום המשמש לאימוני ספורט - תתאפשר הפעלה של מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד
מה המרחק שמותר לצאת מהבית וכמה הקנס? • תקנות הסגר המלאות
כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד, כדי שלא תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה
הפיקוח על נוסעים העוברים דרך גבול היבשה 52 ביחס לאניה המגיעה לנמל ישראלי בתוך ארבעה עשר יום מיום הפלגתה מאיזור שבה פרצה מחלת אבעבועות אפידמית, רשאית רשות ההסגר עפ"י שיקול דעתה לאחוז בכל אותם האמצעים שתמצא צורך בהן, לאחר הורדת הנוסעים, כדי להטיל פיקוח על באי האניה הזאת, ואפילו לא נתגלה באניה כל מקרה אבעבועות

תקנות הסגר

אילו הן הפעולות שינקטו בהן אם לא הראתה האניה תעודה בת תוקף 29.

26
מה המרחק שמותר לצאת מהבית וכמה הקנס? • תקנות הסגר המלאות
© צילום: טל שחר, עמית הובר, גיל נחושתן, מוטי קמחי החג הסתיים, הסגר כאן כדי להישאר: לאחר יומיים שבהם הכבישים היו ריקים כמעט לגמרי, מחר יום ב' יחזרו הישראלים לעבודה - ועל פי ההגבלות הנוכחיות ברקע העלייה בתחלואה ב, חלק גדול מהם יוכל להגיע למקום העבודה - על אף
תקנות הסגר
אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד, כדי שלא תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה
מה המרחק שמותר לצאת מהבית וכמה הקנס? • תקנות הסגר המלאות
נתניהו קיים בסוף השבוע התייעצויות בנושא החמרת הסגר וצפוי להמשיך בהן גם מחר