ברכה להדלקת נר נשמה. נר נשמה

באותו נושא פורסמו שאלות מעניינות ב: "כבוד הרב", כתבה השואלת, "ברצוני לדעת אם מותר להדליק נר נשמה אחד לעילוי נשמות עשרות נפטרים, ואם כולם - גם הראשון וגם האחרון שמוזכר - נהנים אותו דבר מהנר ברכות חנוכה: מה מברכים בהדלקת הנרות? ומוטב שידליק נר לכבוד שבת, מאשר יהדר בקידוש על היין מסכת שבת כג, ב ; שו"ע רסג, א-ב
ברכה להדליק את האור של הבית לכאורה דבר מובן, אבל במחשבה שנייה - האם אותם צדיקים, כמו משה רבינו, צריכים בכלל את הנרות שלנו? עוד בה הוא מרעה לצאן ולבקר ועוברים שם עוברים ושבים בחמורים ובגמלים וכו', וזה חיוב על כל איש ואיש לכבד מצבת קבורת משפחתו והוריו

הדלקת נר נשמה לנפטר, לימוד לעילוי נשמתו, ניקוי מציבות הקבורים ליד קרוב משפחה

באם החלטת לבטל את הזמנתך שלא בגלל חריגה מזמני אספקה, פגם בייצור המוצר או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק בפועל, יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ש"ח - הנמוך מבניהם כקבוע בחוק והמוצר יוחזר על חשבון הלקוח.

הדלקת נר נשמה לנפטר, לימוד לעילוי נשמתו, ניקוי מציבות הקבורים ליד קרוב משפחה
מותר להתפלל ולתת צדקה לעילוי נשמת אבי ולהדליק עבורו נר? מקור מנהג הדלקת נר לכבוד נפטרים נזכר ב ב : "אין מברכין במוצאי שבת על הנר של מתים
איזו ברכה אומרים בהדלקת נרות שבת?
אולם לא מצאתי ענין לעשות כן בכל קבר, אך שמא לטעמו שביאר שיעשה כן בשביל שלא יהיה לועג לרש, דהיינו שאר השוכבים שם שלומד לפניהם, ה"ה בכל מת
מן
ברכות לחנוכה: מה מברכים על נרות החנוכה הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, בְּיִחוּדָא שְׁלִים בְּשֵׁם סדר הדלקת נרות חנוכה רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְשִׁי בְּיָגוֹן כֹּחִי כִּלָה
זה מחבר בין הנשמה לבין העולם הזה מהי בדיוק, מה המקור לכך, תכף נברר
אף אחד מאיתנו לא יודע מהי התועלת בכך, אבל האמונה הרווחת היא שיש תועלת מיהו העניים אין להעמיס עליהם שתי נרות בר"ח אלא ידליקו נר אחד באותו נר שמדליקים בו בשבת כי ודאי גם העניים יש להם נרות מיוחדים לשבת להדליק בהם ובזה ניכר כבוד ר"ח", עכ"ל"

מן

בספר המידות כותב רבי נחמן שעל ידי הדלקת נר תמיד משמן זית, ניצולים מגזירות שמד".

למה מדליקים נרות נשמה?
וזה לשון בעל הבא"ח ש"ש ויקרא אות יא : "מנהג ותיקין להדליק נרות בליל ר"ח ואפילו בקיץ שיושבים על הגג וזורח אור הכוכבים באויר
למה מדליקים נרות נשמה?
ברכה יהודית, ברכה להדלקת נר של שבת
נר נשמה
עם כל זאת, נהגו רבים מעמך ישראל להדליק נר לע"נ גם בבתיהם
נר לעילוי נשמת הנפטרים נהוג להדליק בכל השבעה עליהם וביום השנה לפטירתם וכן להדליק נר זיכרון ביום הכיפורים אָנָּא שָׁמַע אֶת תַּחֲנָתִי בָּעֵת הַזֹּאת, בַּזְּכוּת שָׁרָה וְרִבְקָה וְרָחֵל וְלֵאָה אמותינו, האר נרנו שֶׁלֹּא יְכַבֶּה לָעוֹלָם וְעַד והאר פָּנֶיךָ ונושעה אָמָּן
יום השנה יארצייט במהלך ימי השבעה הנר צריך לדלוק בבית הנפטר, ועדיף שהנר ידלק בחדר שנפטר וכן הביא מו"ז בשו"ת יבי"א ח"ד יו"ד סי' לה אות ז

הדלקת נרות בראש חודש

העולם שלנו הוא חומרי , אבל החומר המעודן ביותר במציאות הגשמית שאפשר לומר שהוא מתקרב להיות רוחני זה הנר , וע"י הדלקת הנר אנו גורמים הנאה וטובה לנשמה.

22
ברכה להדלקת נרות
מתנה אמיתית וכנה למשפחה, להאיר את מקום הדלקת הנרות בפסוק יחודי העובר דורי דורות ומייחד את עם ישראל כל ערב שבת - "להדליק נר של שבת"
נר נשמה
ולענין העליה לקבר ביום הזכרון, הנה מנהג זה נזכר בדברי מרן השו"ע יו"ד סי' שדמ ס"כ לענין ת"ח
למה מדליקים נרות נשמה?
ברכה יהודית, ברכה להדלקת נר של שבת