איך מחשבים שטח משולש. משולשים > שטח משולש שווה צלעות

תרגילים 1-2 מיועדים לתלמידי בית הספר היסודי מה אורכו של הניצב השני? חישוב שטח משולש שווה שוקיים נעשה כמו שטח משולש רגיל: צלע X הגובה המגיע אליה לחלק ב 2
חישוב שטח משולש קהה-זווית במשולש קהה-זווית נחשב את שטח המשולש פעם לפי הזווית הקהה, α, ופעם לפי הזווית החדה, β פתרון מכפלת הניצבים היא: תשובה: שטח המשולש הוא 30 סמ"ר

חישוב שטח משולש

שלום הילה הטעות שלך היא במעבר מסמ"ר למטרים ריבועיים.

6
שטח משולש שווה שוקיים
מכוון שהמשולש שווה שוקיים גם אורך הניצב השני הוא 6 מילימטר
משולשים > שטח משולש שווה צלעות
כפי שנראה בהמשך, ניתן לעשות זאת בעזרת הנוסחה הרגילה לחישוב שטח משולש צלע כפול גובה חלקי 2 , אך מכיוון שמשולש שווה צלעות מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה בפרק החשיבה הכמותית, פותחה נוסחה מיוחדת לחישוב השטח שלו, המקצרת באופן משמעותי את זמן החישוב
שטח משולש ישר זווית
תשובה: אורך הניצב השני הוא 2 ס"מ
תרגיל 5: ללא שרטוט שטח משולש ישר זווית הוא 1 סמ"ר כתבו את שטח המשולש ואורכי הצלעות גם במילימטרים
לכן אורך שני הניצבים הוא 6 ס"מ אורך הגובה AD לצלע BC הוא 6 סנטימטר

משולשים > שטח משולש שווה צלעות

תשובה: שטח המשולש הוא 10 סמ"ר.

3
שטח משולש ישר זווית
הנוסחה לחישוב שטח המשולש שנמצא עבור זווית חדה במשולש חד-זווית מתקיימת גם עבור זווית ישרה במשולש ישר-זווית
שטח משולש שווה שוקיים
תרגיל 3 קשה יותר אבל תלמידי יסודי עדיין צריכים לדעת לפתור אותו
חישוב שטח משולש
אורך הבסיס BC הוא 6 ס"מ
אורך אחד הניצבים הוא 1 ס"מ פתרון הניצבים הם צלע והגובה אליה
תשובה: שטח משולש ABC הוא 12 ס"מ פתרו את התרגיל בשתי דרכים: ללא משפט פיתגורס ועם משפט פיתגורס

שטח משולש ישר זווית

נוסחת שטח משולש מה שמיוחד במשולש שווה שוקיים הוא שהתיכון או חוצה הזווית לבסיס הם גם גובה.

שטח משולש ישר זווית
שטח משולש ישר זווית שימו לב כי היחידות של שטח הן: ממ"ר — מילימטר מרובע
חישוב שטח משולש
תרגיל 4-5 מיועד לתלמידי חטיבת הביניים
שטח משולש שווה שוקיים
אורך שוק המשולש AB הוא 8 סנטימטר