הרשות להגנת הפרטיות. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),

השני, הוא פניות הציבור, שמספרן עלה בכ-50% לעומת שנים קודמות הרשות מגישה מדי שנה דו"ח לכנסת בו הצעות והמלצות בנושאים שתחת אחריותה
בשנה זו התקבלו ברשות 1,470 פניות ציבור מתוכן 399 תלונות כמו כן, הרשות עשתה לראשונה שימוש בסמכותה ודרשה מהחברה בה התרחש האירוע, לשלוח הודעה אישית לנפגעים, בנוסח שמתואם איתה, לשם מניעת נזק נוסף וצמצום הנזק שכבר התרחש

עלייה של כ

מטרת הרשות ההחלטה על הקמת הרשות התקבלה בממשלה בהחלטה 4660 בתחילת 2006 ובהקמתה הוחל בספטמבר 2006, עם בחירתו של עו"ד להקים אותה ולעמוד בראשה.

2
הרשות להגנת הפרטיות
מטרת היום היא העלאת ה וקידום ההגנה על הזכות ל ועל ה האישי במרחב ה
הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת ליוזמת המשטרה להפעיל זיהוי פנים ברחובות
אלה בוצעו בשבעה מגזרים בסיכון מוגבר לפרטיות, לרבות רשויות מקומיות, חברות המעניקות שירותי סיעוד, סוכנויות ביטוח, חברות המספקות שירותי סיוע במימוש זכויות רפואיות ועוד
הרשות להגנת הפרטיות
הרשות להגנת הפרטיות חברה פעילה במספר פורומים בינלאומיים ולוקחת חלק בפעולות אכיפה בינלאומיות בתחום הגנת המידע
א במערכות של מאגר מידע אשר חלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, ינוהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר בתקנה זו — מנגנון הבקרה , ובכלל זה נתונים אלה: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, ואם הגישה אושרה או נדחתה תיקוני החקיקה נדרשים גם על רקע הצורך לשמר את מעמד התאימות Adequacy שניתן לישראל על ידי האיחוד האירופי בשנת 2011, כמדינה שרמת ההגנה על מידע אישי בה, תואמת את הסטנדרט והדין האירופי
ברשות להגנת הפרטיות אומרים כי יש להם חילוקי דעות משמעותיים, הם מביעים את עמדתם בצורה נחושה בדיונים שמתנהלים ביום אלה בנושא, וכי הם "מוטרדים מאוד" ממשמעויות המערכת המוצעת עליה בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים בשנת 2020 הגבירה הרשות באופן משמעותי את פעולות האכיפה

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה פעילות לשנים 2019

מתנגדת לחלקים בהצעת חוק פקודת המשטרה - מערכות צילום מיוחדות — שנועד לאפשר של בני אדם ברחובות ולהכשיר את מערכת "עין הנץ" שכבר מופעלת לשם זיהוי לוחיות רישוי של מכוניות בכבישים.

19
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה פעילות לשנים 2019
בנוסף, הרשות הקימה קו חם שנועד לסייע במתן פתרונות פרקטיים בסוגיות הנוגעות לפרטיות והגנה על מידע אישי, בין היתר בהקשר של העסקת עובדים בתקופת הקורונה
הרשות להגנת הפרטיות
דוגמאות ל מרכזית שניהלה הרשות היא במסגרתה נגנב מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל ונסחר באופן בלתי חוקי למטרות רווח
עלייה של כ
ראש הרשות להגנת הפרטיות היא ד"ר שלומית ווגמן-רטנר המכהנת במילוי מקום מתחילת שנת 2019
במסגרת פיקוחי הרוחב השלימה הרשות בשנת 2020, 244 הליכי פיקוח רוחב בסקטור הטכנולוגיה, אשר כולל חברות טכנולוגיה וחברות פיתוח אירעו מרבית האירועים החמורים 31
לפי הדו"ח, הסיבות המרכזיות לפתיחה בהליכי האכיפה בשנתיים האחרונות היו חשד לאירועי אבטחת מידע וחשד לשימוש במידע שלא למטרה המקורית שלשמה נאסף בין השאר התבצע הליך פיקוח מנהלי בחברת בית אקשטיין-שירות חינוך בעקבות אירוע אבטחה חמור, שבמהלכו נפרצו שרתי החברה והוצפנו קבצי תצורה הקשורים בהפעלת מערכת של החברה, ונמצא שהחברה לא איבטחה את המידע שברשותה כנדרש בחוק ולא דיווחה על אירוע האבטחה החמור

הרשות להגנת הפרטיות

הרשות מתפקדת גם כמוקד הידע של משרד המשפטים בסוגיות של משפט וטכנולוגיה, ומשמשת נציגת ישראל בוועדות ICCP ו-WPISP שב.

28
הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת ליוזמת המשטרה להפעיל זיהוי פנים ברחובות
התקנות פורסמו ברשומות ב-8 במאי 2017, וייכנסו לתוקף שנה מיום פרסומן, ביום ב-8 במאי 2018
הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת ליוזמת המשטרה להפעיל זיהוי פנים ברחובות
בישראל מצוין היום בדרכים שונות, ביניהן במסגרת פעילויות הסברה שמקיימת
הרשות להגנת הפרטיות
ג במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך שייערך סקר לאיתור סיכוני אבטחת מידע להלן — סקר סיכונים ; בעל מאגר המידע ידון בתוצאות סקר הסיכונים שיועברו לו, יבחן את הצורך בעדכון מסמך הגדרות המאגר או נוהל האבטחה בעקבותיהן, ויפעל לתיקון הליקויים שהתגלו במסגרת הסקר, ככל שהתגלו; סקר סיכונים כאמור ייערך אחת לשמונה עשר חודשים לפחות