תקציר הפרקים יש לי בת. מידע והורדות פרקים

הפוני הקטן שלי: חברות היא קסם הוא הדור הרביעי בסדרת הטלוויזיה , ומצויה מבין 50 הסדרות המצוירות המצליחות ב, הן בקרב קהל הילדים והן בקרב קהל המבוגרים
מדובב על ידי מדובב על ידי אברו שומעת את סינאן משוחח בטלפון על תכניותיו להערב ועל שמחתו שנישואיו הסתיימו

מליצה

האזל נפגשת עם קינן, היא אינה יכולה לחיות כך וגם קינן לא.

כלכלה וכדור הארץ: תעלומת התיאוריה השגויה
אבישג: זהו, יש טור שכתבת שאמרת שתשעים אחוז מהאוכלוסייה לא אוהבים אותך
מליצה
חליל ואברו מגיעים לביתה של האזל, וורל אומר שיקרא להאזל אך אברו אומרת שאין צורך שהיא תעלה לחדרה
מבנה, סדר, כפילות, בפרשיות התורה
בסוף הסדרה אפלון לקח ממנה את הכוחות בעזרת הפעמון הקסום והיא, קוזי וטירק נהפכו לאבן על ידי סלסטיה, לונה ואפלון
לא נראה היה שהכינוי "נוכל" מפריע לו במיוחד חליל מלווה את מלכ למסעדה בה היא אמורה לעבוד, מי שמקבל אותם הוא רפאע העובד של עזיז שמציג את עצמו כבעל המסעדה, מלכ מתחילה לעבוד מיד
האזל אינה מבינה למה מתכוונת אברו, היא מבקשת ממנה לומר מה שבאה לומר וללכת, אברו עונה לה שהנישואין שלה שקר, המשפחה שלה שקר, אביה זה שקר Whooves - סוס אדמה, הופיע כמה פעמים בסדרה ובעונה הראשונה היה לו דיאלוג עם אפלבלום

הפוני הקטן שלי: חברות היא קסם

ראש השנה, צום גדליה, יום הכיפורים ב.

8
TevaLife
עיינו בקיצור שולחן ערוך פרק ג סעיף א והשיבו על השאלות האלה: 5
שאלת 'ישעיה השלישי'
אמנם יש חוקרים המקדימים את ההווי הארצישראלי לפרק מט ראה למשל מט, יד-כג; נא, א-ג, יז-כג; וכן נב, יא: "צאו משם" מבבל , כנגד מח, כ: "צאו מבבל ברחו מכשדים", שלפי המשכו יוצא שכתוב זה נאמר בבבל
איש עשיר, אשה ענייה
אירפן אומר לסינאן שאין במצלמה כלום