אנך אמצעי. שיחה:אנך

לכן ההגדרה שניתנה בערך היא מדויקת לחלוטין, גם במשולש קהה זווית, ובכל משולש שהוא הוא מופיע ברוב המוחלט של המקרים בהקשר של משפטים הנוגעים למושג זה, ולחישובי שטחים
היא מן הבניות הפשוטות והבסיסיות ביותר: יש להעביר שני זהים שמרכזיהם בקצות הקטע ו גדולים מחצי הקטע , ואז הישר המחבר את נקודות החיתוך שלהם הוא האנך האמצעי זה אולי נכון למשולש או ריבוע, אבל לא נראה לי שזה נכון לכל מצולע

אנך אמצעי הנדסה אנליטית

כלומר, הבעיה של בניית זווית שהיא שליש של 60 מעלות היא בלתי פתירה, ולכן גם המקרה הכללי — בניית שליש של זווית נתונה כלשהי — הוא בעיה לא פתירה.

27
שיחה:אנך
ההוכחה לכך שבעיית בנייה היא בלתי פתירה התאפשרה הודות לתורת גלואה, אשר נחקרת ומשמשת מתמטיקאים גם כיום
שיחה:אנך
במחוגה אפשר לשרטט מעגלים, ויש לה שימוש נוסף — שכפול מרחקים: על ידי הנחת חודי המחוגה על שתי נקודות נתונות, אפשר "לתפוס" את המרחק ביניהן ולהעתיקו, או לשרטט במקום אחר על הדף מעגל שהרדיוס שלו שווה למרחק בין הנקודות
לרבע את המעגל
אבל איך נעשה זאת רק בעזרת מחוגה וסרגל נטול שנתות? לפי הלוגיקה הזו אפשר לקרוא לכל אנך "גובה" כי הוא גובה של איזשהו משולש
אז איך נדע אם בעיה היא פתירה או לא? תזדקקו לדף נייר, עיפרון, סרגל ומחוגה נראה בשיעור כי אנך אמצעי במשולש אינו יוצא מקודקודי המשולש, פרט למקרים מיוחדים
לדוגמה, ניתן לבנות שליש מ-90 מעלות — נסו! זוהי הצלע הראשונה במשולש שלנו, וקצותיה הם שני קודקודים של המשולש בדקו באותו אופן את מרחק הנקודה הזאת מיתר קדקודי המשולש

לרבע את המעגל

לכן, זהו פולינום מהמעלה הנמוכה ביותר האפשרית ש"קוסינוס 20 מעלות" הוא שורש שלו מאפס אותו.

26
אנך
דוגמה נוספת לבעיה בלתי פתירה היא בנייה של זווית שהיא שליש של זווית נתונה
אנך
הערך הזה הוא לא על גבהים, אלא על אנכים
סדנת מתמטיקה
היוונים בני העת העתיקה סברו שאפשר לתאר את העולם באמצעות מספרים שלמים