יום הסטודנט. יום הסטודנטים הבינלאומי

במוסדות אקדמיים שונים בעולם יום הסטודנטים הבינלאומי נחגג באופן החסר מאפיינים לאומיים ומדגיש את המימד ה של קהילת הסטודנטים הבינלאומית במוסד יום הסטודנטים הבינלאומי צוין לראשונה בשנת על ידי מועצת הסטודנטים הבינלאומית בה היו חברים סטודנטים פליטים רבים וזאת בהסכמת בנות הברית
יום הסטודנטים הבינלאומי הוא המצוין בקהילות ברחבי העולם, ב- במקורו, יום הסטודנטים הבינלאומי נקבע לזכר השתלטות השלטון הנאצי על , ב שב בשנת , לאחר שפרצו במקום הפגנות לאחר הריגת הסטודנט יאן אופלטל והעובד ואצלב סדלצ'ק, וכן נגד

יום הסטודנטים הבינלאומי

בתהלוכה צעדו אלפי סטודנטים אשר הפכו את האירוע למצעד מחאה נגד השלטון הנאצי.

יום הסטודנטים הבינלאומי
הפגנות הסטודנטים בפראג החלו ב- 1939, על ידי תלמידים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת קארל, לציון יום עצמאותה של הרפובליקה הצ'כוסלובקית
יום ×”×¡×˜×•×“× ×˜ – עידוד קטן לצעד גדול
יום ×”×¡×˜×•×“× ×˜ – עידוד קטן לצעד גדול
The International Union of Students המשיכה מסורת זו והיא פועלת יחד עם התאחדות הסטודנטים האירופית European Students' Union להביא להכרה ביום הסטודנטים הבינלאומי כמועד בינלאומי רשמי של
בתגובה תפסו השלטונות תשעה מנהיגי סטודנטים ומרצים ואלה הוצאו להורג, למעלה מ-1,200 תלמידים ומרצים נשלחו למחנה ריכוז , וכל האוניברסיטאות והמכללות בצ'כיה נסגרו בהוראת השלטון ב- יצא ארונו בתהלוכה מפראג אל מקום הולדתו במורביה
הפגנות אלה דוכאו על ידי המשטר ובמהלכן נורה הסטודנט יאן אופלטל ב- 1939 נפטר יאן אופלטל מפצעיו

יום ×”×¡×˜×•×“× ×˜ – עידוד קטן לצעד גדול

.

20
יום הסטודנטים הבינלאומי
יום הסטודנטים הבינלאומי
יום ×”×¡×˜×•×“× ×˜ – עידוד קטן לצעד גדול